Home

GEZINSBOND afdeling Sint-Niklaas

De gezinsbond is er voor jou !

 

Welkom

 

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.).

 

Vanuit deze visie trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare..

Deze website heeft als doel de mensen en in het bijzonder onze leden van Sint-Niklaas informatie te verschaffen over wat er reilt en zeilt in de Gezinsbond.

Tevens proberen we via deze weg eenieder een antwoord te verschaffen op vragen m.b.t. de werking van de Gezinsbond.

Ongetwijfeld vindt u via deze weg ook enkele nuttige links terug.

 

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Laatst gewijzigd 14/03/2018

 

Copyright © All Rights Reserved.